Siihtala – yhteisöllisyyttä kasvattaen

Siihtala saattaisi olla tänään Joensuun kaupungin keskusta, jos varhaiset kaupungin perustamissuunnitelmat Ruotsin vallan ajalla vuonna 1785 olisivat toteutuneet. Pielisjoen mutkassa kohonneelle Siihtalan kummulle suunniteltiin tuolloin suurta neliporttista kirkkoa. Useista hakemuksista huolimatta Joensuu sai kaupunkioikeudet vasta v. 1848 ja kirkot rakennettiin Kirkkokadun kumpaankin päähän.

Viime vuosikymmenillä on usealla rakennuttajalla ollut Siihtalantie 12-tontille suuria suunnitelmia, mutta kenties kumpu omppupuineen on odottanut juuri tätä: EKOLOGISIN PERIAATTEIN RAKENNETTUA ASUNTO-OSAKEYHTIÖTÄ, jossa on huomioitu yhteisöllisyys tiloissa, pihan kuntoilulaitteissa, hyötyviljelylaatikoissa sekä koko tontille ulottuvan ”syötävän” puutarhan suunnittelussa.

Lue lisää Oma osuuskunnan yli satavuotisesta historiasta, johon on vahvasti kuulunut yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen.

Pohjois-Karjala – paikallisuutta tukien

Pyhäselän Oma Osuuskunnan ydinajatus on: toimia kannattavasti, lisätä jäsenten omistuksen arvoa ja mahdollistaa sekä aineellinen että aineeton palkitseminen. Yhteistyöllä sidosryhmien kanssa vaikutetaan ja osallistutaan paikkakunnan ja liike-elämän kehittämiseen. Tässä Siihtalantie 12 -hankkeessa paikallisen yrittäjyyden tukeminen on keskiössä ja edelleen tavoitteena on lisätä osuuskunnan varallisuutta sijoittamalla pitkäjänteiseen ja matalakustannuksiseen tulevaisuuden asumiseen. Suunnittelu pyritään tekemään niin, että myös aineettomista palkinnosta ja eduista voivat nauttia myös kaikki 42 asunnon asukkaat! Tavoitteenamme on myös oppia tästä – ja rakentaa mahdollisesti vielä myöhemminkin lisää tulevaisuuteen suunnattuja asuntoja.

Kuten Oma Osuuskunnan historiasta selviää, kyse on yli satavuotisesta jatkumosta, jossa pyhäselkäläiset ovat sinnitelleet itsenäisinä jopa rahalaitosten fuusioitumista ja kansainvälisiä trendejä vastaan. Kuin kunnianosoituksena edesmenneille osuustoiminnan sukupolville, lupaamme toiminnassamme: käyttää rakentamisessa pienten paikallisten yritysten palveluja ja satsata suunnittelussa elinkaariajatteluun, panostaa elämänlaatuun kuten sisäilmaan ja ympäristökuormituksen vähentämiseen. Siihtalantie 12 ei kurkottele tulevaisuuteen, vaan se on jo siellä!