Siemen – pohdintaa osuuskunnassa

  Koska tulit sivuillemme, sinulla on siemen. Ajatus uudesta asunnosta? Unelma käyttökustannuksiltaan edullisemmasta, hiilineutraalimmasta elämästä? Tai turvallisesta tulevaisuuteen sijoittamisesta? Jos luet tämän huikean taustatarinan ja tunnet sen omaksesi – olet kenties jo osa tarinaa ja yhteistä unelmaamme.

  Tarina alkaa näin: Vuonna 1906 Hammaslahden isännät Mikko Tikkanen, Juho Tahvanainen ja Jaakko Puustinen päättivät kutsua muutkin lähialueen maanviljelijät koolle kuulemaan osuuskassatoiminnan periaatteita. Siitä kehkeytyi Hammaslahden Osuuskassa ja siellä ovat juuret myös Siihtalantie 12 – pienkerrostalojen rakentamiselle.  Unelma siitä on elänyt osuuskunnassa kauan ja siinä yhdistyvät 115 vuotta sitten tulevaisuuteen kurkottaneiden isäntien ajatukset kuin myös tämän sukupolven tahto tehdä valintoja tulevaisuuden älytaloon.

  Lannoitusta – onnistunutta sijoitustoimintaa

  Tässä pienkerrostalohankkeessa ei ole oikeastaan tehty mitään valintoja automaattisten odotusten pohjalta.  Asioita on pohdittu omalla tavalla, omalla arvopohjalla ja uskallettu tehdä poikkeuksellisia ratkaisuja. Siihen Osuuskassa-aktivistien juuret pohjoiskarjalaisessa mullassa suorastaan velvoittavat. Kuten myös 2020-luvulle saakka jatkunut menestyksekäs sijoitustoiminta.

  Alkuvuosina pankin kassakaappi ja arkisto olivat kulloisenkin kassanhoitajan kotona. Vuonna 1923 Otto Puustisen toimiessa kassanhoitajana talletuksia oli 128 000 markkaa, mutta jo 4 vuotta myöhemmin 1,5 miljoonaa markkaa – niinpä konttori siirrettiin Kauppa Sampon tiloihin. Osuuskassojen muuttuessa Osuuspankeiksi, oltiin 1970-luvulla jo kirjoittamassa fuusioitumissopimusta Joensuun Osuuspankin kanssa – 98 äänesti fuusioitumisen puolesta ja 92 vastaan. Taisto Toropaisen käännyttäessä kyläläisiä 1976 päädyttiin kuitenkin toisin: Pyhäselän Osuuspankki pysyi itsenäisenä ja paikalliset konttorit säilyivät.

  Mullan möyhintää – järjellä ja intohimolla

  Kun Siihtalaan nousevan 42 asunnon talvilämmön ja myös kesäviileyden takeeksi porataan ennätykselliset 8 maalämpökaivoa yli 260 metrin syvyyteen, möyhitään multaa ja muuta maa-ainesta sekä järjellä että intohimolla. Tavoitteena on tehdä asumisesta mahdollisimman hiilineutraalia ja edullista pitkälle tulevaisuuteen. Samalla olemme esimerkkikohde, jossa muutkin maaläheiset arvot ja nykyinnovaatiot kohtaavat sillä samalla tinkimättömyydellä, millä pyhäselkäläiset ovat puolustaneet omia rahojaan jo yli sata vuotta.

  Vuonna 1996 Osuuspankki vaati yhteenliittymä-toimintamallia ja itsenäisyys oli jälleen vaakalaudalla! Kiemuraisten käänteiden kyseenalaistajana toimi tuolloin mm. Martti Immonen ja lopulta äänin 120-48 yhteenliittymään ei suostuttu, vaan liityttiin osaksi ns. koivunlehti -POP-pankkeja. Mutta kasvuvuosien jälkeen 2014 oltiin valinnan edessä, tällä kertaa uuden EU-pankkisääntelylain vuoksi. Nyt päätös oli yksimielinen: pankkitoiminta myytiin Oma Säästöpankille ja toiminta jatkuu omistajana ja sijoittajana.  Pyhäselän Oma Osuuskunta-nimellä palattiin siis lähtöpisteeseen: osakkaiden etujen valvomiseen ja kehittämistyöhön. Siihen kuulunut keskinäinen paikallinen yhteistyö ja kehittäminen ovat vahvasti mukana Siihtalantie 12-hankkeessa.

  Suunnittelua – valintoja tulevaisuudesta

  Tarina on edennyt 2020-luvulle. Monet arvostavat edelleen sitä sinnikkyyttä, millä osuuskuntalaiset pitivät aikanaan puoliaan. Kuinka tärkeäksi he arvottivat paikalliset palvelut jopa uhmaten raha- ja pankkilaitosten vaatimuksia. Osuuskunnassa onkin nyt paljon mietitty, millaisia asioita noilla vuosien myötä yli 8 miljoonan pääomaksi kertyneillä rahoilla halutaan olla edistämässä. Vuosittain tuetaan urheilijoita, vähävaraisia opiskelijoita sekä start-uppeja eli alussa olevia yrityksiä sekä hoidetaan hyvin sijoituksia ja omistajuutta Oma Säästöpankissa.

  Siihtalantie 12 on toivottavasti alkusoitto OMA Osk:n sijoitusrakentamiselle, mutta myös: laadukkaampaan rakentamiseen sijoittamiselle! Kuin kunnianosoituksena edesmenneille osuustoiminnan sukupolville, lupaamme toiminnassamme: käyttää rakentamisessa pienten paikallisten yritysten palveluja (urakoitsijat, alihankkijat ja ostot) satsata suunnittelussa elinkaariajatteluun (esteettömyys, muunneltavuus), panostaa elämänlaatuun kuten sisäilmaan (wienerberger-kennotiilet, ilmanvaihto, sisämateraalit) sekä ruokkia positiivista yhteisöllisyyttä (yhteiset oleskelu- ja ryhmätilat, pihan kuntoilulaitteet, syötävät puutarhat, kasvatuslaatikot). Ja ennen kaikkea: Siihtalantie 12 ei kurkottele tulevaisuuteen, vaan se on jo siellä!