LEAN valmennusta Siihtalantie 12 rakentajille

  LEAN valmennusta Siihtalantie 12 rakentajille – toteutuksen suunnittelu aloitettu

  1024 538 Siihtalantie 12

  Pyhäselän Oma osuuskunnan yhtenä strategisena tavoitteena on edistää monella eri tavalla paikallista yritystoimintaa. Yhtenä konkreettisena toimenpiteenä oli aloittaa Siihtalantie 12 rakentaminen. Rakentamisessa toteutetaan monia tulevaisuuden teknisiä ratkaisuja, joista voit lukea toisaalta näillä www-sivuilla.

  Myös itse rakentamiseen kiinnitetään erityistä huomiota ja tarjotaan rakentajille oiva mahdollisuus kehittää omaa toimintaansa. LEAN menetelmien avulla edistetään rakentamiseen valittujen yritysten johtamista, kulttuuria ja eri rakentajien yhteistyötä. Jokaisen rakennusprojektiin valitun yrityksen on näin mahdollisuus kehittyä toimialan kärkiosaajaksi.

  LEANin käyttöönotossa ei puhuta teoriasta, vaan teoria viedään suoraan käytännöiksi Sunprofilen huolehtiessa oikeanlaisista päämääristä, menettelyistä ja työkaluista. Käyttöönoton suunnittelu aloitettiin pääurakoitsijan kanssa määrittämällä liinauksen kohteeksi huoneistot ja tarkemmin rajattuna alkaen kevyiden väliseinien rakentamisesta päätyen toimintakokeisiin ja loppusiivoukseen. Tällä perusteella kuvattiin alustava rakentamisen prosessi, jolloin hahmottui työvaiheet ja niiden kestot. Olennainen vaihe liinauksen onnistumiseksi on tuotannonsuunnittelu, eli mitä edellä kuvattu prosessi tarkoittaa yksittäisen huoneiston osalta ja miten se istuu kokonaisuuteen. Miltä kuulostaa ”Ensimmäinen huoneisto valmistuu ja on siivottu pe 25.3.2022 klo 16” tai ” Huoneisto D8 tarvitsee tervaleppälauteet 22.8.2022 klo 12”? Nämä tiedetään jo 23.4.2021! Myös sekin, että rakennuskohde valmistuu alkuperäistä suunniteltua aikataulua nopeammin.

  Liinaus jatkuu verkoston valmentamisella loppuvuonna 2021 edellä kerrotun prosessin läpiviemiseksi. Yhdessä suunnitellut toimintamallit otetaan käyttöön 7.2.2022 alkaen.

  Hyötyinä yrityksille tästä toimintamallin opettelusta ovat ainakin seuraavat:

  • kaikki tietävät tarkalleen ketä, mitä materiaaleja ja tarvikkeita ja milloin tarvitaan missäkin huoneistossa
  • kukaan työntekijä ei ole toistensa tiellä, vaan jokainen voi suorittaa oman tehtävänsä rauhassa ja sille varatussa ajassa
  • turhan työn poistuminen, jolla on suora vaikutus kustannuksiin läpimenoaikojen lyhentyessä
  • yritysten sisäisten käytäntöjen ja ohjeistojen kehittyminen, jotka ovat hyödynnettävissä seuraavissa projekteissa
  • verkoston yhteistyön kehittyminen, mikä mahdollistaa sujuvan yhteistyön myös muissa projekteissa
  • työntekijöiden valmiuksien parantuminen tekijästä kehittäjäksi

  LEAN valmennuksen avulla haluamme tarjota paikkakunnan yrityksille mahdollisuuden kehittyä paikkakunnan johtaviksi rakentajiksi!

  Jyrki Koukkari
  Author

  Jyrki Koukkari

  Toimitusjohtaja, Sunprofile Oy

  All stories by: Jyrki Koukkari