Siihtalantie 12 | Kohteen arkkitehtityö ARKPII Esa Piirainen ja Arcadia Oy

  Arkkitehdin ajatuksia

  1024 495 Siihtalantie 12

  Tontilla voimassa oleva asemakaava antaa rajat suunnittelulle ja rakentamiselle. Rakennuttajan antama ”vapaus” kehittää vähäisten asemakaavamuutosten avulla uusia ratkaisuja oli mielenkiintoista, varsinkin löydettäessä mm. uusi autopaikoitusratkaisu ja kehitettäessä tilojen sijoittelua eri rakennuksiin.

  Tehtävä ei ollut tavanomainen, koska asuntosuunnittelu lähtee usein tilaajan ja rahoittajan omista lähtökohdista kuten esim. vuokratalojen osalta tai tilaajan ollessa rakennusliike heidän omista intresseistään ja sopimuksistaan. Tässä tapauksessa huoneisto-ohjelman joustavuus ja miniasuntojen välttäminen antoivat normaalia paremman mahdollisuuden huoneistojen laadukkaaseen suunnitteluun. Lisäksi tontin korkeusolosuhteet vaikuttivat ratkaisun kehittämiseen normaalia enemmän.

  Siihtalan asuntojen suunnittelussa on ajatuksena ollut se, että rakentamisessa toteutettavat ratkaisut pienentävät tulevia kiinteistön käyttökustannuksia.

  Uutta Siihtala -hankkeessa on energia-asioiden huomioon ottaminen jo hankevaiheessa. Tarkoitus on pyrkiä kiinteistön energian säästöön mm. katolle sijoitettavilla aurinkopaneeleilla sekä lämmöntalteenotolla ainakin poistoilmasta mahdollisesti myös viemärivedestä.

  Lisäksi tutkimme mahdollisuuksia rakentaa rakennusten ulkoseinät yksiaineisista tiiliharkoista, jolla tähdätään rakennusfysikaalisten seikkojen vuoksi pitkäikäiseen ja terveenä pysyviin rakennuksiin. Rakennusten pääasiallinen julkisivumateriaali on rappaus, lisänä on myös puuverhouksia.

  Huoneistojen sisäisiin materiaali-, kaluste ja väritysratkaisuihin on ostajilla mahdollisuus vaikuttaa sitä enemmän mitä aikaisemmassa vaiheessa ostaja pääsee mukaan hankkeeseen.

  Tontin rakennusoikeuden käyttö kokonaan aiheutti autopaikoituksen kehittämisen kaksitasoiseksi, joka mahdollisti piha-alueen koon ja varustuksen parantamisen. Pihan melusuojaus on toteutettu rakennusten väleihin sijoittuville lasi-rima-rakenteisilla seinämillä.

  Rakennusten parvekkeet on suunniteltu normaalia suuremmiksi, mikä tarkoittaa kevät-syksyaikoihin ”lisähuonetta” asuntoihin. Kaikkiin rakennuksiin on tavanomaisesta poiketen suunniteltu porrashuoneeseen kevythissi, mikä helpottaa asumista.

  Esa Piirainen
  Author

  Esa Piirainen

  ARKPII, Arkkitehti SAFA

  All stories by: Esa Piirainen